رسته تاسیسات و تجهیزات

آب

 

موضوع قرارداد کارفرما تاریخ شروع تاریخ اتمام مبلغ قرارداد (میلیون ريال)
عملیات کنترل فرسایش و رسوب زیر حوژه کوثر سد دز سازمان آب و برق استان خوزستان 1385/08/23 1388/1/17 31,297
عملیات اجرای تصفیه خانه قزوین آب و فاضلاب قزوین 1382/05/06 1384/09/26 16,517
تکمیل تصفیه خانه قزوین آب و فاضلاب قزوین 1384/04/27 3,993
طرح آبیاری و رهکشی لور اندیمشک سازمان آب و برق استان خوزستان 1381/12/10 1384/05/12 6,110
آبیاری دشتهای عین خوش و فکه شرکت آب منطقه ای ایلام 1390/11/30 ماده48 89,860
نصب مخازن جدید تاسیسات جنبی در انبار نفت قشم شرکت ملی پخش فراورده های نفتی 1374/08/17 77/9/11 3,545
اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی 3 اهواز شرکت شهرکهای صنعتی خوزستان 1390/1/18 90/11/18 8,138
طرح آبرسانی میان مدت مریوان آب منطقه ای غرب امور آب کردستان 1385/02/31 1387/07/14 12,933

ابنیه

 

موضوع قرارداد کارفرما تاریخ شروع تاریخ اتمام مبلغ قرارداد (میلیون ريال)
بیمارستان پارس آباد مغان شرکت خانه سازی ایران 1374/08/17 1379/9/16 2,000
تکمیل بیمارستان پارس آباد مغان شرکت خانه سازی ایران 1378/10/25 1379/9/16 3,000
مجتمع تجاری تفریحی فرهنگی گاز زنجان شرکت گاز استان زنجان 1389/10/25 1392/2/15 47,000
کتابخانه مرکزی زنجان مسکن و شهرسازی زنجان 1388/12/20 1392/12/8 118,466
کتابخانه مرکزی دانشگاه کردستان دانشگاه کردستان 1384/06/14 1387/2/22 16,853
سیلوی 40 هزارمکانیزه تنی گندم بهبهان اداره غله و خدمات بازرگانی 1384/04/29 1389/11/11 48,011
پارکینک طبقاتی گرگان شهرداری گرگان میدان شهرداری 1384/06/05 1387/11/9 20,300
بانک رفاه کارگران پارس آباد مغان بانک رفاه کارگران 1379/09/01 1381/4/2 673
کارخانه لوازم خانگی شرکت نور توشه فاز دوم شرکت بین المللی نور توشه تهران 1379/06/08 1380/2/19 1,200
احداث مخابرات علی آباد کتول شرکت مخابرات استان مازندران 1376/09/15 1377/1/30 224
مسجد بین راهی جنب جایگاه عرب شیبانی شرکت پخش فراورده های نفتی ایران 1375/11/28 1376/2/30 280
احداث منزل مسکونی گرگان شرکت پخش فراورده های نفتی ایران 1369/06/24 1371/5/15 717
ساختمانهای اداری مسکونی تامین اجتماعی پارس آباد مغان سازمان تامین اجتماعی پارس آباد مغان 1371/10/14 1382/10/15 666
طراحی و اجرای سوله شرکت پتروشیمی امیرکبیر پتروشیمی امیرکبیر 1390/11 1393/2/13 14,201

دیدگاهتان را بنویسید