تهیه، ساخت، حمل و نصب کانالهای نیم لوله بتنی و احداث ابنیه بتنی پیش ساخته زابل

کارفرما شرکت سهامی توسعه منابع آب و خاک سیستان
مشاورشرکت مهندسین مشاور پارس کنسولت
تاریخ شروع1386
مدت پیمان 36 ماه
جزئیات پروژه
_

توضیحات تکمیلی

رسته اب

دیدگاهتان را بنویسید