تقاطع زیرگذر شهید کشوری ایلام

پروژه شامل اجرای کلیه عملیات اصلی و فرعی اجرای زیر گذر از جمله عملیات خاکی، اجرای روسازی، دیواره ها، تاسیات برقی، مکانیکی و آب و فاضلاب می باشد.

کارفرما شهرداری ایلام
مشاورشرکت مهندسین مشاور فرا رهساز فن
مدت پیمان 98- در حال اجرا
جزئیات پروژه
_

توضیحات تکمیلی

پروژه شامل اجرای کلیه عملیات اصلی و فرعی اجرای زیر گذر از جمله عملیات خاکی، اجرای روسازی، دیواره ها، تاسیات برقی، مکانیکی و آب و فاضلاب می باشد.

راه

دیدگاهتان را بنویسید