مهندس سیروس شافعی

ماگما
_

مهندس سیروس شافعی  

 

مديرعامل : سیروس شافعی

فارغ التحصيل رشته مهندسي عمران از دانشكده باهنر کرمان در سال 1370 داراي تجربه كاري 29 سال در زمينه هاي اجرائي و مديريتي

 

از تاريخ تا تاريخ سمت موضوع كار نام شركت / دستگاه اجرايي
1369 1370 طراح ساختمان صنایع جنبی مس سرچشمه ساوالان
1370 1372 کارشناس کانال گزبرخوار اصفهان اداره مهندسی ارتش
1372 1377 سرپرست کارگاه کانال دشت اوان جهان کوثر
1377 1386 مدیر پروژه سد تنظیمی کرخه جهان کوثر
1383 1386 مدیر پروژه کانال دشت دوسالق جهان کوثر
1386 1389 مدیر حوزه آبگیر دشت آزادگان جهان کوثر
1386 1389 مدیر حوزه سد زیردان جهان کوثر
1387 1390 مدیر حوزه سد مروک جهان کوثر
1389 1390 مدیر حوزه سد آبسرده جهان کوثر
1389 1390 معاونت اجرا و پشتیبانی سد گاوی جهان کوثر
1387 1391 معاونت اجرا و پشتیبانی ستاد جهان کوثر
1391 1394 مدیر پروژه ساماندهی رودخانه آبشوران چکاد جنوب
1392 1394 مدیر پروژه کانال سرد ابرود چکاد جنوب
1394 1396 مدیر پروژه سد مخزنی عباس آباد بانه شمس عمران
1395 1397 مدیر پروژه ایستگاه پمپاژ چاه نیمه 4 سپاهان
1396 تاکنون مدیر عامل و رییس هیئت مدیره مدیرعامل و رییس هیئت مدیره ماگما