مهندس حسین غلامی

ماگما
_

مهندس حسین غلامی  

 

مشخصات مربوط به سوابق كاري مديران و كاركنان كليدي

 

نام نام خانوادگي       مدرك تحصيلي سال و محل اخذ مدرك سابقه كار مفيد
حسین غلامی       کارشناسی عمران 1373-تهران 28

سوابق كار به ترتيب پس از اخذ اولين مدرك تحصيلي

از تاريخ تا تاريخ سمت موضوع كار نام شركت / دستگاه اجرايي
1370 1372 بازرس فنی عمران و شهرسازی شهرداری تهران شهرداری تهران
1373 1376 معاونت کارگاه و سرپرست اجرایی آبیاری و زهکشی و جاده کشت و صنعت نیشکر دعبل خزایی اهواز گسترش کار آب
1376 1379 سرپرست اجرایی ساخت سد و نیروگاه مسجد سلیمان تابلیه
1379 1381 سرپرست اجرایی ساخت کارخانه الکل سازی نیشکر دعبل خزایی اهواز نصب نبرو
1381 1396 سرپرست کارگاه سد تنظیمی انحرافی کرخه اندیمشک جهان کوثر
1381 1396 سرپرست کارگاه استادیوم 32000 نفری فولاد خوزستان اهواز جهان کوثر
1396 تاکنون عضو هیئت مدیره دفتر مرکزی ماگما