خط مشی کیفیت

شرکت ماگما
ماگما
_

خط مشی کیفیت  

 

شرکت ساختمانی ماگما دارای سابقه درخشان و طولانی در زمینه اجرای پروژه های عمرانی زیربنایی، با هدف اعتلای توانایی و افزایش ظرفیت فنی و مهندسی و مدیریتی خود و افزایش رضایتمندی کارفرمایان، نسبت به استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9001 :2008 اقدام نموده است. در این راستا مدیریت شرکت با توجه به لزوم بهبود فعالیت ها به طور مداوم و در جهت نیل به کیفیت استاندارد به صورت پایدار، تحقق اهداف کلان به شرح زیر را مورد تأکید قرارداده و به آن اهتمام می ورزد:

  • بکارگیری افراد متخصص و واجد صلاحیت در کلیه زمینه ها
  • توسعه فعالیت های شرکت در زمینه های مختلف اجرایی در داخل کشور
  • استفاده مناسب و به موقع از سیستم های نوین مدیریت در جهت افزایش بهره وری و بهبود مستمر
  • افزایش سطح رضایتمندی کارفرمایان از طریق اجرای به موقع تعهدات و رعایت مشخصات فنی
  • استفاده بهینه از منابع موجود شرکت

کلیه مدیران و کارکنان شرکت مسئولیت حسن اجرای مفاد این خط مشی و تحقق اهداف تعیین شده فوق و برنامه های کیفیتی سالانه مبتنی بر آن را عهده دار می باشند، مسئولیت نظارت عالیه بر سیستم مدیریت کیفیت و حصول اطمینان از اثر بخشی سیستم را گروه فنی عهده دار بوده و گزارشات لازم جهت بازنگری و بهبود را ارائه می نماید.

 

                                                                                                            مدیرعامل

سیروس شافعی